Một số hình ảnh Giáng sinh đến gần với Pacific

Một số hình ảnh Giáng sinh đến gần với thấy cô và học trò Pacific thân yêu. Chúc mừng giáng sinh an lành.

Một số hình ảnh Giáng sinh đến gần với thấy cô và học trò Pacific thân yêu. Chúc mừng giáng sinh an lành.

 

image 2019-12-23-12-13-48-76
 
image 2019-12-23-12-13-52-32
 
image 2019-12-23-12-13-55-42
 
image 2019-12-23-12-13-58-36
 
image 2019-12-23-12-14-01-76
 
image 2019-12-23-12-14-04-79

Điện thoại: 0972 327 768