[CS Minh Phú] Tháng 2 - Khai giảng khóa học tiếng anh trẻ em từ 3,5-7 tuổi

Các bé từ 3,5 đến 7 tuổi có thể học tiếng anh và tiếp thu tốt. Việc cho bé tiếp xúc sớm với tiếng anh giúp bé luyện phát âm tốt nhất.

Các bé từ 3,5 đến 7 tuổi có thể học tiếng anh và tiếp thu tốt. Việc cho bé tiếp xúc sớm với tiếng anh giúp bé luyện phát âm tốt nhất.

image 2020-01-12-08-38-02-91

Điện thoại: 0972 327 768