[CS Sóc Sơn] Tháng 2 - Khai giảng khóa học trẻ em từ 8-11 tuổi

Giúp nâng cao kiến thức và vốn từ tiếng anh cho bé. Các bé không chỉ là học mà còn được trải nghiệm kỹ năng giao tiếp, hoạt động với bạn bè, giao viên người nước ngoài.

Giúp nâng cao kiến thức và vốn từ tiếng anh cho bé. Các bé không chỉ là học mà còn được trải nghiệm kỹ năng giao tiếp, hoạt động với bạn bè, giao viên người nước ngoài.

image 2020-01-12-08-38-14-96

Điện thoại: 0972 327 768