Liên hệ và Đăng ký học

Địa chỉ : Ngã tư thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội

Điện thoại : +84 0972-327-768

Hộp thư : admin@pacific.edu.vn

Liên hệ đăng ký học
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin dưới đây.

Điện thoại: 0972 327 768