Mười cách nói THANK YOU khác nhau

Bạn có muốn bày tỏ lời cám ơn của mình đến ai không? Hãy Tag tên người đó vào cùng với câu "thank you" tâm đắc nhất của bạn nhé

1. You’ve made my day: Bạn làm cho cả ngày của tôi trở nên tươi đẹp
2. How thoughtful: Bạn thật chu đáo
3. You shouldn’t have: Bạn không cần làm vậy đâu (Cách nói khiêm tốn)
4. That’s so kind of you: Bạn thật tốt
5. I am very grateful: Tôi thực sự rất biết ơn vì điều này
6. We would like to express our gratitude to……. : Chúng tôi muốn bày tỏ sự biết ơn tới ….
7. Thank you, I really enjoyed sth: Cảm ơn, mình thật sự rất thích……..
8. There are no words to show my appreciation!: Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của mình.
9. How can I ever possibly thank you?: Làm sao mình có thể cảm ơn bạn cho hết được.
10. How can I show how grateful I am for what you did?: Làm sao để nói cho bạn biết lòng biết ơn của mình vì những gì bạn đã làm?

------------------------------

Bạn có muốn bày tỏ lời cám ơn của mình đến ai không?
Tag tên người đó vào cùng với câu "thank you" tâm đắc nhất của bạn nhé

Điện thoại: 0972 327 768